Írások

Ezen az oldalon azokat a kutatási beszámolókat találod meg, amelyek nyilvánossá tételét a felmérések megrendelői illetve a szerzői jogok lehetővé tették. Publikációim teljes listáját itt találod meg. 

Roma integrációs témában

Hera, G. - Benedek, G. - Szegő, D. - Balla, L. 2016. Comprehensive final report on RJ in intercultural communities. Deliverable 5.5, ALTERNATIVE program. 

Fremlove, L., - Hera, G., 2014. Introduction to the situation of Roma youth. In: Fremlove, L., and Georgescu, M., (eds) Barrabaripen / Equality: Young Roma speak about multiple discrimination. Strasbourg: Council of Europe, p. 13-20. 

Bojadijeva, A. és Kushen R. mellett más kutatókkal közösen. 2014. Factors for success or failure of Roma inclusion projects. Budapest: Decade of Roma Inclusion Secretariat 

Hera, G. 2013. Roma and non-Roma conflicts in the light of power relationships. Temida. 3-4. 95-115. 

Arnold, P. and Hera, G. 2013. Intercultural Manual. Product of Work Package 3, COREPOL program. p. 22-27. 

Hera, G. és Kőszeghy, L. 2012. Roma in European cities. Pécs. Manusrciprt. 

A 'Youth and Active Citizenship in schools and beyond' program rövid kutatási beszámolója elérhető itt. Az oktatási és egyben kutatás vezetője Kiss Julianna és Széger Katalin volt. 

A "Comparative analysis on Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in public education" című tanulmányban (2005) a romák európai országokban megfigyelhető oktatási helyzetével kapcsolatos információk kerültek összefoglalásra.  

Szakmai és szervezési háttértámogatást adtam az alábbi kutatások lebonyolítása során:

Kurt Lewin Alapítvány. 2011. Monitoring Research of the Romaversitas Foundation. Budapest: Kurt Lewin Alapítvány. A kutatás vezetője Kiss Julianna volt. 

Kurt Lewin Alapítvány. 2010. No Data - No Progress. Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion - 2005–2015. Budapest: Kurt Lewin Alapítvány. A kutatás vezetője Kiss Julianna volt. 

Kurt Lewin Alapítvány, 2010. Monitoring research concerning the implementation process of the objectives indicated by the Decade of Roma Inclusion Program in Hungary in the period of 2005-2009. Budapest: Kurt Lewin Alapítvány. A kutatás vezetője Kiss Julianna volt. 

További publikált szövegek

Héra Gábor – Ligeti György: "Módszertan – Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába" című könyvvel kapcsolatos anyagok elérhetőek itt

Héra Gábor - Mészáros Zoltán: Két települési esettanulmány. In: Kállai Gabriella (szerk.) Hozzáférések és esélyek a tehetséggondozásban. Budapest: CSINI. 2016. p. 141-161. 

Héra Gábor: Az előítéletesség újradefiniálása. Új Ifjúsági Szemle. 2011/1. 39-521.

Héra Gábor: Magyar Agora (recenzió), Magyar Tudomány. 2008/5. 649-651. 

Héra Gábor: Szociális végzettséggel a munkaerő-piacon. Esély, 2007/3. 55-66. 

Héra Gábor: Társadalomtudományi végzettséggel a munkaerő-piacon. Kurt Lewin Alapítvány, 2006, p. 54. 

Héra Gábor – Ligeti György: Igények és hiányok – informatika a szociális szférában. Esély, 2005/6. 106-120. 

Héra Gábor - Ligeti György: Fogyatékossággal élők a felsőoktatásban. Új ifjúsági szemle, 2005/3. 47-53. 

Hatásmérések és monitoring vizsgálatok

Héra Gábor: A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata. 

Héra Gábor: Kutatás a civil szervezetek ismeret-, és készséghiányának feltérképezésére.

Héra Gábor és Kun Attila: Munkahelyi CSR analízis

Héra Gábor: A fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók társadalmi reintegrációját célzó AVP-Háló program eredményességéről

Héra Gábor. A Lakmusz program hatásvizsgálatának eredményeiről