CV

Profil

Kutató, szociológus

Kutatási területek: szervezetek és projektek hatékonyságának mérése. Előítélet, diszkrimináció, mediáció és helyreállító igazságszolgáltatás, roma integráció Magyarországon.

Részletes önéletrajzom elérhető itt

Munkatapasztalat

Kutatóként

Roma integrációval kapcsolatos területen

Megbízók: Decade for Roma Inclusion Secretariat, European Council Youth Department, Roma Education Fund, Open Society Foundations Roma Initiative, Open Society Foundations Think Tank Fund, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Romaversitas Alapítvány, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Foresee Kutatócsoport, Oktatásért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Hatásmérések, monitoring vizsgálatok

Ezekről a vizsgálatokról egy kizárólag a hatásméréseket bemutató felületen érhető el információ, a HOLO. weboldalán.

Oktatással, aktív állampolgársággal kapcsolatos területen

Megbízók: VÁTI (Svájci-Magyar Együttmüködés keretében), Open Society Foundations Think Tank Fund, Open Society Foundations Educational Support Program, Kurt Lewin Alapítvány, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, Család-, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet

Vállalati társadalmi felelősségvállalás és piackutatás területén

Megbízók: Alstom Magyarország, Coca-Cola Magyarország, dm-drogerie markt, Dreher Sörgyárak, E.ON Magyarország, KPMG Magyarország, K&H Bank, Magyar Posta, Microsoft Magyarország, OTP Bank, Raiffeisen Bank, SPAR Magyarország

Nyelv
 • Magyar (anyanyelv)
 • Angol (haladó
 • Német (alap)
Készségek
 • Hatékony munkavégzés csoportban és egyénileg
 • Önállóság, megbízható munkavégzés
 • Jártasság feladatok delegálásában és facilitálásában
 • Rugalmasság
 • Hatékony munkavégzés csoportban és egyénileg
 • Jó kommunikációs-, szervezési és prezentációs készség
 • Eredményorientáltság
 • Pontosság
 • Nyitottság, empátia
 • Társadalmi érzékenység

A kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi eszközökre is építő kutatások során fontosnak tartottam azt, hogy a folyamat egészét vezessem és nyomon kövessem; a megrendelői igények feltérképezésétől az eredmények prezentálásáig és az azokra épülő tanácsadásig. Többször feladatam volt az adatfelvételt végző kutatócsoportok felkészítése és szükség esetén háttértámogatás biztosítása. Nemzetközi kutatások esetén (mint az ALTERNATIVE vagy a COREPOL programok keretében) a magyarországi adatfelvétel koordinálása mellett program menedzsmenthez kapcsolódó feladatokat is elláttam. 

Oktatóként

NKE Rendészettudományi Doktori Iskola. A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana; Módszertani specifikáció című kurzus oktatója (2016-)

CEPOL, 40/2015 European Joint Master Programme. The Methodological Concepts of the Social Science (2015, 2017)

Budapesti Műszaki Egyetem Tudománytörténeti és Tudományszociológiai Doktori Iskola: Kutatásmódszertan című kurzus (2008-2011)

Pécsi Tudományegyetem Szociálpolitikai és Szociálismunka Tanszéke valamint Szociológiai Tanszéke. Szemináriumaim és előadásaim a társadalomtudományi kutatás kérdéskörére koncentráltak, az alábbi címek alatt: Az empirikus társadalomtudományi kutatás alapjai, Kérdőíves technikák kvalitatív megközelítésben, Szociológiai módszerek a szociálpolitikai kutatásokban, Adatgyűjtés és feldolgozás, Survey módszerek, Multikulturalizmus és Európa-tudatosság Európa Kulturális Fővárosában, Kutatószemináriumok a különböző tanszéki kutatásban részt vett hallgatók számára (1999-2009)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociológia Tanszék: a Társadalomtudományi végzettséggel a munkaerő-piacon című kurzus (2005)

Vezetőként

2009 és 2012 között a Kurt Lewin Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Publikációk

Könyv, könyvfejezet

Gábor Héra (2017) Counteracting social exclusion through restorative approaches. In: Brunilda Pali and Ivo Aertsen (eds.) Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. New York: Routledge.

Borbála Fellegi, Gábor Héra and Gabriella Benedek (2017) To Talk or Not to Talk? The Limits and Potential of Restorative Justice in Addressing Social Inequalities. In: Ivo Aertsen and Brunilda Pali (eds.) Critical Restorative Justice. Oxford, Portland: Hart Publishing.

Héra G. és Mészáros Z. (2016) Két települési esettanulmány. In: Kállai G. (szerk). Hozzáférés és esélyek a tehetséggondozásban. Budapest: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet. 

Hera, G. and Szeger, K. (2015) Education for Democratic Citizenship and Social Inclusion in a Post-Socialist Democracy. In: Majhanovich, S. and Malet, R. (eds.) Building Democracy through Education on Diversity. Rotterdam - Boston - Taipei: Sense Publisher. p. 41-57.

Pilinszki, Attila - Szabó, Tünde - Héra, Gábor (2015) Családi konfliktusok és konfliktuskezelési stratégiák. In: Pilinszki, A. és Szabó, T. (szerk.) Családi és közösségi konfliktusok. Budapest: SOTE. p. 9-29, 81-99. 

Hera, G. and Arnold, P. (2014) Roma-police relationship from a Roma perspective. In: Kozary, A (ed.) Police - minority relations. Restorative Justice in police practice. Budapest: L' Harmattan. p. 53-61

Fremlove, L., - Hera, G., (2014) Introduction to the situation of Roma youth. In: Fremlove, L., and Georgescu, M., (eds) Barrabaripen / Equality: Young Roma speak about multiple discrimination. Strasbourg: Council of Europe, p. 13-20.

Héra Gábor és Ligeti György (2005) Módszertan – Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. p. 372.

Héra Gábor (2006) Társadalomtudományi végzettséggel a munkaerő-piacon. Kurt Lewin Alapítvány, p. 54.

Folyóirat

Gabor Hera: The relationship between Roma and Police: a Roma Perspective. E-print változat elérhető: Policing and Society, 2015 június. 1-15.

Gabor Hera: Roma and non-Roma conflicts in the light of power relationships. Temida. 2013/3-4. 95-115.

Kiss J., - Szeger K., - Hera G. Prejudices, social competencies and political orientations in relation to schools’ hidden curriculum. Intercultural Education. 2013/3. 277-287.

Héra Gábor: Az előítéletesség újradefiniálása. Új Ifjúsági Szemle. 2011/1. 39-52.

Héra Gábor – Ligeti György: A belső CSR mérhetőségéről, Magyar Minőség. 2009/5. 32-37.

Héra Gábor: Magyar Agora (recenzió), Magyar Tudomány. 2008/5. 649-651.

Héra Gábor: Az együttműködés reformjáról, Társadalom és Gazdaság. 2008/5. 289-304.

Héra Gábor: Szociális végzettséggel a munkaerő-piacon. Esély, 2007/3. 55-66.

Héra Gábor – Ligeti György: Igények és hiányok – informatika a szociális szférában. Esély, 2005/6. 106-120.

Gábor Héra – György Ligeti: Growing chances or growing unequal chances? In: eVilág, 2006/7. p. 22-28.

György Ligeti – Gábor Héra: The Social Fare System on the Threshold of the Information Society. In: eVilág, 2006/5. p. 14-17.

Ligeti György – Héra Gábor: Fogyatékkal élő hallgatók a felsőoktatásban: Egy kutatás tapasztalatai. Új ifjúsági szemle, 2005/3. 47-53.

Nemzetközi konferenciák, előadások

2017 május - Dublin, Írország. Conflict in Europe: Meeting the Challenge. IIRP Europe Conference. Előadás címe: Highway to undestanding. A Researcher's and a Practitioner's Work Towards Dialogue in a Silenced Society (Fellegi Borival közösen)

2016 április - Edinburgh, UK. Silence in Times of Transition. Előadás címe: Culture of Silence and its implications for restorative practice and community work

2015 november - Leuven, Belgium. ALTERNATIVE Final Conference. Előadás címe: Culture of Silence

2015 február - Oslo, Norvégia. ALTERNATIVE workshop. Előadás címe: Conflict management in a Hungarian village

2014 november - Boston, USA. Conflict Studies & Global Governance: The New Generation of Ideas. Előadás címe: Application of RJ in intercultural context

2014 október - Leuven, Belgium. Critical justice: an exploration of the limits and potential of restorative justice to address crimes, conflicts and injustices in intercultural Europe. Előadás címe: The limits and potential of RJ to address social inequalities (Fellegi Borival közösen)

2014 június - Belfast, Anglia. International Conference on Restorative Justice. Előadás címe: Findings of an action research program és Peacebuilding as an approach for handling conflicts between police and Roma minority in Hungary

2014 június: Stockholm, Svédország. The Stockholm Criminology Symposium. Előadás címe: Summary of the process and findings of COREPOL project

2014 január: Budapest, Magyarország. COREPOL High Profile Workshop. Előadás címe: Summary of the process and preliminary findings of the phase ‚Minority policing and restorative justice’ (WP3)

2013 június: Buenos Aires, Argentína. XV Comparative Education World Congress. Előadás címe: Education for Democratic Citizenship and Social Inclusion in a Post-Socialist Democracy (Széger Katalinnal közösen)

2012 december: Strasbourg, Franciaország. Combating hate speech. Előadás címe: Extreme-right wing, prejudices and minorities in Europe.

2012 október: Budapest, Magyarország. Szervező: NIOK – TASZ. Előadás címe: “Market research and NGO campaign”

2011 szeptember – Bréma. Szervező: Brémai Egyetem. Előadás címe: “Extreme-right wing and young people in Hungary”

2011 december – Tbilis, Grúzia. Szervező: UMMP. Előadás címe: “About the cooperation of youth NGOs”

2010 november – Bakuriani, Grúzia. Szervező: Union Century 21. Előadás címe: “Actions against prejudice”

2009 szeptember – Brno, Csehország, Szervező: Brnoi Egyetem Társadalomtudományi Kara. Előadás címe: “Discrimination, democracy and young people” (Ligeti Györggyel közösen)

2007 szeptember – Stockholm, Svédország. Szervező: United For Intercultural Action. Előadás címe: “Extreme right wing, young people and prejudice in Hungary”

Tanulmányok

BME, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Tudománytörténeti és Tudományszociológiai Doktori Iskola. Doktori fokozat megszerzésének éve: 2016.

Pécsi Tudományegyetem Szociológa Tanszék és Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Végzettség: szociológus, szociálpolitikus. Végzettség megszerzésének éve: 2004.

Ösztöndíjak

2010: Szófia (CEEPUS)

2011: Bréma (DAAD)

2012: Bécs (CEEPUS) 

2013: Bréma (Campus Hungary)

2019: Tajvan (Taiwan Fellowship Program)