Módszertan

konyvborito

a

Módszertan - Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába

A Héra Gábor és Ligeti György szerzőpáros által jegyzett, az Osiris Kiadó gondozásában megjelent Módszertan - Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába című könyv webes háttéranyagait találod ezen az oldalon. Az alábbiakban fejezetek szerinti bontásban tüntettük fel azokat az interjúvázlatokat, kutatási beszámolókat, adatbázisokat, kérdőíveket stb., amelyek reményeink szerint a könyvben megfogalmazottak könnyebb megértését szolgálják.

A könyvről írt kritika elérhető itt.

A könyv megrendelhető itt.

Hivatkozott kutatások

Fellegi Borbála - Ligeti György (2003): Hátrányos helyzetűek a közoktatásban. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala számára készült országos vizsgálat, Oktatási Minisztérium, Budapest. A kutatási beszámoló elérhető itt.

Héra Gábor - Ligeti György (2004): Szociális informatikai. A felmérés az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal számára készítette el a Kurt Lewin Alapítvány. Az interjúkon, résztvevő megfigyeléseken és dokumentumelemzésen alapuló felméréssel a hazai szociális intézmények infokommunikációs eszközhasználatát, informatikai felszereltségét és a szociális szakemberek számítógépes ismereteit térképezték fel a kutatók. A kutatási beszámoló elérhető itt.

a

A KUTATÁS KONCEPCUÁLIS ALAPJAI 

című fejezetben hivatkozunk az alábbi forrásokra:

A Kurt Lewin Alapítvány által az Oktatási Jogok Biztosa Hivatala számára elkészített kutatási terv elérhető itt.

Az Amerikai Szociológiai Társaság (ASA) Etikai Kódexe elérhető itt.

A Szociális Szakmai Szövetség hozta létre a szociális munka etikai kódexét. A dokumentum elérhető itt.

A TÁRSADALOMKUTATÁS A GYAKORLATBAN

című fejezetben hivatkozunk az alábbi kutatásokra:

​A "3.2 Interjú" című fejezetben említett struktúrált interjúvázlatok érhetők el az alábbi linken:
1. A Fogyatékossággal élők a felsőoktatásban című kutatás interjúvázlata.
2. A Szociális informatika című kutatás interjúvázlatát itt találod meg.
3. A Társadalomtudományi végzettséggel a munkaerő-piacon kutatás interjúvázlatát pedig itt éred el.
Az alábbi linken egy (már szerkesztett) életútinterjút találtok. Az alábbi linken pedig angol nyelvű összefoglalót találtok az életútinterjúról (is).

"3.3 A kérdőíves adatfelvétel" című fejezetben a kérdőív-szerkesztés lényegesebb lépéseit elsősorban a Diák- és pedagógusjogok az oktatásban című kutatás kérdőívére támaszkodva mutatjuk be. A kérdőív itt érhető el. 

A "3.5 fejezetben fejezetben" hívatkozunk Sherif egy kísérletére. A kísérlet részletes leírása elérhető ezen a linken.

A "3.6 Szociometria és kapcsolati háló" című fejezetben hivatkoztunk szociometria adatlapokra. Egy ilyen adatlap elérhető itt.

Az ADATFELDOLGOZÁS ÉS ELEMZÉS

​című fejezetben hivatkozunk az alábbi forrásokra:

A "4.1 Az adatok előkészítése" című fejezetben írunk a Hátrányos helyzetűek a közoktatásban című kutatás eredményeit tartalmazó adatbázisról. Az adatbázis XLS kiterjesztésű, de letöltés és átnevezés után SPSS programmal megnyitható.

Az "4.2 Egyszerűbb elemzések" című fejezetben a hipotézisvizsgálat kapcsán hivatkoztunk egy adatbázisra. Az adatbázis XLS kiterjesztésű, de letöltés és átnevezés után SPSS programmal megnyitható. A tisztításra „váró” adatbázis ezen a linken érhető el. A tisztításhoz szükséges kérdőíveket pedig itt találjátok meg.  

A "4.3 Mit kezdjün a „puha” adatokkal? – interjú elemzése" című fejezetben hivatkozunk a Szecskák című esettanulmányra, amely ezen a linken érhető el.