HÉRA GÁBOR, PHD

KUTATÓ SZOCIOLÓGUS WEBOLDALA

HAz alábbi felsoroláson kívül további publikációk érhetők el az ORCID, a Researchgate és az MTMT oldalain.

Könyv, könyvfejezet

Hera, G. & Szegő, D. (2022). Hungary. In Kersten, J., Burman, M., Houtsonen, J., Herbinger, P. & Leonhardmair, N. (Eds.) Domestic Violence and COVID-19. The 2020 Lockdown in the European Union (pp. 39-44). Springer.

Gabor, H. & Szegő, D. (2021). Frontline Response to High Impact Domestic Violence in Hungary. In: Lobnikr, B., Vogt, C. and Kersten, J. (Eds.) Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe. Slovenia: University of Maribor. pp. 201-214.

Ivo Aertsen, Gabriella Benedek, Gabor Hera, Katrin Kremmel, Brunilda Pali, Christa Pelikan (2020) Participatory Justice and Participatory Security. In: Grafl, Christian; Stempkowski, Monika; Beclin, Katharina; Haider, Isabel (Eds.) „Sag, wie hast du’s mit der Kriminologie?“ – Die Kriminologie im Gespräch mit ihren Nachbardisziplinen. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, p. 763-802

Hera, G. (2017) Counteracting social exclusion through restorative approaches. In: Brunilda Pali and Ivo Aertsen (eds.) Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. New York: Routledge.

Fellegi, B., Hera, G., & Benedek, G. (2017). To Talk or Not to Talk? The Limits and Potential of Restorative Justice in Addressing Social Inequalities. In: Ivo Aertsen and Brunilda Pali (Eds.) Critical Restorative Justice. Oxford, Portland: Hart Publishing.

Héra G. és Mészáros Z. (2016) Két települési esettanulmány. In: Kállai G. (szerk). Hozzáférés és esélyek a tehetséggondozásban. Budapest: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet. 

Hera, G. and Szeger, K. (2015) Education for Democratic Citizenship and Social Inclusion in a Post-Socialist Democracy. In: Majhanovich, S. and Malet, R. (eds.) Building Democracy through Education on Diversity. Rotterdam – Boston – Taipei: Sense Publisher. p. 41-57.

Pilinszki, Attila – Szabó, Tünde – Héra, Gábor (2015) Családi konfliktusok és konfliktuskezelési stratégiák. In: Pilinszki, A. és Szabó, T. (szerk.) Családi és közösségi konfliktusok. Budapest: SOTE. p. 9-29, 81-99. 

Hera, G. and Arnold, P. (2014) Roma-police relationship from a Roma perspective. In: Kozary, A (ed.) Police – minority relations. Restorative Justice in police practice. Budapest: L’ Harmattan. p. 53-61

Fremlove, L., – Hera, G., (2014) Introduction to the situation of Roma youth. In: Fremlove, L., and Georgescu, M., (eds) Barrabaripen / Equality: Young Roma speak about multiple discrimination. Strasbourg: Council of Europe, p. 13-20.

Héra Gábor és Ligeti György (2005) Módszertan – Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. p. 372.

Héra Gábor (2006) Társadalomtudományi végzettséggel a munkaerő-piacon. Kurt Lewin Alapítvány, p. 54.

Folyóirat

Hera, G. (2024) A japán kōban közösségi rendészeti modell. Belügyi Szemle, 72(1), 113-131. doi: https://doi.org/10.38146/BSZ.2024.1.7

Hera, G. (2024) The Japanese kōban community policing system. Belügyi Szemle, 72(1), 153-170. doi: https://doi.org/10.38146/BSZ.2024.1.9  

Hera, G. (2023) Community Policing in Japan and Hungary: A Comparative Analysis. Comparative Law Review, 57(2), 67-96. 

Mészáros Z. – Héra, G. (2022) Az emberkereskedelem áldozatai és az őket támogató hazai ellátórendszer II. Esély, 33(2). 22-38.

Héra, G. – Mészáros Z. (2022) Az emberkereskedelem áldozatai és az őket támogató hazai ellátórendszer IEsély, 33(1). 40-55.

Hera, G. (2022). How can the restorative idea survive in schools? Experiences of a professional development programme. Hungarian Educational Research Journal (published online ahead of print 2022). 

Héra, G. (2022) A kapcsolati erőszak rendőri kezeléséről. Belügyi Szemle, 70(8). 1627-1640.

Hera, G. (2020) Town mediation in Taiwan. Conflict Resolution Quarterly, 38, 7-25.

Hera, G. (2017) Science, as the subject of historical and social analysis. A case study. Periodica Polytechnica, 26(1), 67-78.

Gabor Hera (2015). The relationship between Roma and Police: a Roma Perspective. Policing and Society, 27(4), 393-407.

Gabor Hera: Roma and non-Roma conflicts in the light of power relationships. Temida. 2013/3-4. 95-115.

Kiss J., – Szeger K., – Hera G. Prejudices, social competencies and political orientations in relation to schools’ hidden curriculum. Intercultural Education. 2013/3. 277-287.

Héra Gábor: Az előítéletesség újradefiniálása. Új Ifjúsági Szemle. 2011/1. 39-52.

Héra Gábor – Ligeti György: A belső CSR mérhetőségéről, Magyar Minőség. 2009/5. 32-37.

Héra Gábor: Magyar Agora (recenzió), Magyar Tudomány. 2008/5. 649-651.

Héra Gábor: Az együttműködés reformjáról, Társadalom és Gazdaság. 2008/5. 289-304.

Héra Gábor: Szociális végzettséggel a munkaerő-piacon. Esély, 2007/3. 55-66.

Héra Gábor – Ligeti György: Igények és hiányok – informatika a szociális szférában. Esély, 2005/6. 106-120.

Gábor Héra – György Ligeti: Growing chances or growing unequal chances? In: eVilág, 2006/7. p. 22-28.

György Ligeti – Gábor Héra: The Social Fare System on the Threshold of the Information Society. In: eVilág, 2006/5. p. 14-17.

Ligeti György – Héra Gábor: Fogyatékkal élő hallgatók a felsőoktatásban: Egy kutatás tapasztalatai. Új ifjúsági szemle, 2005/3. 47-53.